link này tải về root đc k bạn https://mi-globe.com/rom-builder/