มีเศษอะไรข้างในแน่นอนแปลกตรงที่ดังทั้ง สองเครื่องอ่ะครับ