wipe data về lại cài đặt gốc, cái này bạn úp rom và quên tk mi chứ k tự nhiên đc đâu