e đang muốn lên đời, bác cần thì lấy cái của em đi. mới dùng chưa đc 3 tuần