ดูจากสองภาพนี้ ส่วนตัว ผมชอบภาพจาก stock camera มากกว่า