เข้าไปที่ About phone --> จิ้มที่ build number ประมาณ 7 ครั้ง ( รัวๆ) ก็จะได้แล้วครับ