Từ khi lên MIUI 10.2 em không còn thấy music player trên màn hình khoá nữa ạ, có ai có cách giúp em không ạ?( music player mặc định của MIUI thì vẫn hiện nhưng các player khác nó không hiện ở màn hình khoá)