ตอบข้อ 1, 2 เครื่องผมก็มีแค่ Google Play Music แต่ก็เล่นเพลง MP3 ที่อยู่ในเครื่องไม่ได้
แต่ผมไม่ได้สนใจหรอก ว่าจะมีแอปเล่นเพลงมาด้วยหรือไม่มีมา

ตอบ ข้อ 3. ผมมีแอปที่ใช้เล่นเพลง MP3, FLAC.....อยู่แล้ว โหลดมาเอง (ผมชอบแอปนี้มาก ใช้มานานมากแล้วด้วย เพราะเสียงดีที่สุด (ความเห็นส่วนตัว))
แอปที่ว่านี้คือ PowerAmp ครับ ใช้ตัว Beta แต่ถ้าจะใช้ตัวเต็มต้อง ซื้อครับ
(ผมซื้อแล้ว)