ตอนแรก หลังจากที่อัพเดทจาก 8.1 มาเป็นแอนดรอยด์ 9.0 พื่นที่เก็บข้อมูลระบบ ใช้ไป 15GB
แต่หลังจากผมทำการ flash rom ใหม่ (clean install) พบว่า พื่นที่เก็บข้อมูลระบบ เป็นไปตามรูป