1*32282
โทษทีครับ ผมบอกผิดครับ launcher อ่ะครับ

ตามรูปเลยครับ

from app

from app