ไม่รองรับจอแบบ19.9ค่ะ ส่วนใหญ่เกมรองรับจอเต็ม16:9ค่ะ