1701513503
2.1 max rật lag mà sao được vote nhiều thế

dùng 1 thời gian mới thấy lỗi tùm lum, MIUI này hình như bản nào cũng có lỗi mãi chẳng fix hết được.