Tới Phan Tấn
10.2.1 bản tệ nhất của Xiaomi

thật ko bạn mh thấy ổn mà