MIUI 10.2.1.0 sẽ tốt nếu Xiaomi tối ưu tốt hơn cho pin mình thấy bản này hao pin ghê quá. Bản 10.0.6.0 vẫn là nhất ổn định và không hao pin.