ดูในเบราเซอร์MI หรือไม่ก็เปิดการทำงานเต็มหน้าจอที่ตั้งค่าครับ