1870554993
แก้บัคระบบนิดๆหน่อยๆ แล้วก็เพิ่มแสดงเปอร์เซ็นของแบ ...

ขอบคุณครับ