ใช้ wifi direct  ยังไงเชื่อมต่อไม่ได้ ต่อยังก้อต่อไม่ได้