ผมพออัพแล้ว เฟสบุค สไลด์หน่วงลงมาก เป็นมั้ยครับ
ช่วยรบกวนบอกวิธีแก้ให้ด้วยครับ