ตอนแรกรอก็ไม่มาคือเพิ่งโหลดไฟล์อัพเดทเสร็จรอนานมาจู่่ๆก็ขึ้้น
ให้อัพเฉย