khuyên thật không nên dùng mấy loại 9d hay 11d gì, cứ làm miếng của nikin hở phần tai thỏ là ngon nhất. không ảnh hưởng cảm biến