Một bài trên Tinh tế: https://tinhte.vn/threads/thu-nghiem-face-unlock-tren-100-smartphone-42-chiec-chi-can-anh-da-mo-duoc-may.2902073
Mi A2 có trong danh sách, bác nào Mi A2 thử xem