Mọi người cho mình hỏi thay nắp pin redmi s2 tại hãng hết bao nhiêu tiền?