นี่ก็ลง micosorf luncher ไว้ค่ะ เพราะที่มากับเครื่องมันดูไม่มีสีสัน

from app

from app