เวลาถ่ายรูปแล้วเปิดแฟรชเหมือนแฟรชันสว่างแล้วทำให้กล่องเป็นสีเทาอะครับ เป็นกันไหมครับ