กดบุ่ม สี่เหลี่ยม ดั่งรูป
กดที่หัวปแอปดังรูป
จะมีหัวข้อแบ่งจอแล้วดั่งรูป

เลือกแอปที่2ได้แล้ว

หวังว่าคนเป็นประโยชน์นะคับ