Đã cải thiện được pin khi lên bản 8.12.27 cho redmi 3s