ผมอยากให้มีเร็วๆนะเพราะผมเริ่มไม่ไหวกับมันแล้วหวังว่าผู้พัฒนาคงทราบปัญหาของรุ่นนี้นะ