หายค่ะ ถ้าไม่ได้จัดเก็บรูปหรือข้อมูลที่ SD card แต่ใช้ Mi Cloud Backup ได้นะคะ