tui cungz từ khi lên ad9 ch lq fps 60 vô cơ tụt còn 25 .méo hỉu