kiểu này chắc mình ko dám lên quá. đợi Android 10 rồi lên luôn :>