cứ tưởng 1 mình em bị, lúc bình thường thì 58-60, lúc 2-5 người thì 31-45, mạng vẫn ổn.