Sư Tử Phê Cần
game chưa tương thích với hệ điều hành mới nhé

Nhiều app cũng chưa có update kịp. Như chính bạn Mi forum này cũng lỗi :)