ต้องเข้าบัญชีmiก่อนถ้าเข้าแล้วก็แปลว่าบัญชีmiของคุณไม่ได้อนุญาติให้ดูได้