ชัดเจนครับ ต้องทำใจเพราะ9ยังใหม่ยังไม่สมบูรณ์เลยครับ