hi giống mình, nói chung độ sáng cũng không quan trọng lắm, cũng nhiêu đó pin thôi, bị cái chơi game giật quá, tụt fps. ông có chơi liên quân thấy có bị giật không vậy