1900573113
hi giống mình, nói chung độ sáng cũng không quan trọng lắm, cũng nhiêu đó pin thôi, b ...

ông cũng giống t hả. t up android 9 lên vào chơi lq fps cứ tụt giựt lag khó chịu lắm ông