mình cũng v bạn oi
k vào mạng bằng 3g đc +k chia đôi màn hình đc
thất vọng