Mình thì không để ý cái độ sáng màn hình lắm vì mình luôn bật độ sáng Auto