ลองดูในตั้งค่า/ซิงค์/mi cloud ถ้ามีในนี้แล้วก็จบไม่ต้องหาโหลดแล้วครับ