God Faker Tw
mi A2 lite bao giờ có vậy

A2 lite đã lên P lâu lắm rồi mà