truongvuls gửi lúc 2018-12-12 22:51:35
thanks, nhưng đang định thay led vì không nổi màu gỗ rối mắt quá

Gỗ màu tối mà anh, ánh sáng nào cũng khó nổi lắm, có màu đỏ là ok thôi.