Sky Spring Trần
10.1.1 nè. Cũng bình thường chứ có gì hơn mấy đâu

hơi đây là redmi s2 không phải 4x bạn nhé vừa qua redmi s2 nhận được 3 bản cập nhật rồi tổng 2 tháng nhận được 6 bản