Ve Dau
lỗi nhiều update nhiều thôi. chứ không lỗi update làm gì

update thêm tính năng mới, nói ngu vậy