10.1.1 nè. Cũng bình thường chứ có gì hơn mấy đâu

from app

from app