1887314919
alo bác có thể chỉ dẫn cho A E biết cái game mode đó là gì ở đau ko

vào phần bảo mật có mục tăng tốc trò chơi đó bạn ( nhớ là tăng tốc trò chơi nha, nó ở dưới cùng á)