đúng z. up lên miui 10 là có lúc tự k có wifi mất kết nối