Bác có bật game mode cho Liên Quân không, nếu có tắt đi là wifi hết chập chờn đấy