1895914596
ล็อคครับมันเข้ารหัสมั่วแล้วก็โทรเบอร์ฉุกเฉิน ครับ ...

ของผมก็เป็นครับ หยิบมาดูนี่ใส่รหัสมั่วเลย