sao mình vào fastboot của máy, để lâu thì nó tự tắt vậy, tầm 30s đến 1p là nó tự thoát chế độ fastboot