fairysaint
Redmi 4a có Android 9 rồi đó bạn lên luôn đi

mình dùng adroid 9 thấy lỗi nhiều nên về với cái máng lợn